Martin Cáp

Knihy

Sláva chuchelských dostihů

Obálka knihy Sláva chuchelských dostihů

Tuto brožurku se zelenými deskami jsme spolu s kronikářem Velké Chuchle Tomášem Hromádkou napsali během pár dní na přelomu léta a podzimu 2006 ve snaze přispět k tehdejším oslavám stého výročí od otevření chuchelského závodiště. Jako základ nám posloužily podklady ke stejnojmenné výstavě, kterou jsme o pět let dříve připravili v místní knihovně. Pro účely publikace jsme původní materiály výrazně rozšířili a doplnili.

Ze Slávy chuchelských dostihů je myslím i po letech znát nadšení, s kterým se chystala. Přestože jsme ji od začátku brali jen jako příležitostnou edici pro dostihové příznivce, byla už opakovaně citována v různých dizertačních pracích. Vedle původních překladů dobových článků rakouských novin o stavbě závodiště z roku 1906 nabízí podrobné shrnutí posledních dnů druhé světové války ve Velké Chuchli a profily legendárního hřebce Lionela, žokeje Arthura Daneggera či dostihového novináře Zdeňka Nebeského. V obrazové části nechybí historické fotografie, srovnávací snímky závodiště „tenkrát a nyní“ a evoluce titulních stran chuchelského Dostihového programu.

Vydavatel: Charvát Group s.r.o., Zbraslavice 2006. 62 stran.

© 2023 Martin Cáp